Goflow-Logo-Colour-2048x650

Pilot financiering duurzame klimaatsystemen

Pilot financiering duurzame klimaatsystemen

Veel scholen kampen met slechte, niet duurzame klimaatsystemen met ook nog eens te hoge energielasten. Wij zijn van mening dat investeringen in duurzame klimaatsystemen principieel een zaak van de gebouweigenaar is. Dit is in de meeste gevallen de gemeente.

Zelfs met subsidie moeten scholen vaak een groot deel van de investeringen voor hun rekening nemen. Dit gebeurt door het aanspreken van middelen die zijn bedoeld voor het onderwijs zelf. Dit is principieel onjuist.

Daarnaast staan scholen op de nominatie om in de toekomst IHP-gelden te ontvangen, terwijl ze juist nu grote behoefte hebben aan duurzame vervanging. Wat is er dan logischer om de IHP-gelden naar “voren” te halen?

Dit willen wij gaan doen in samenwerking met Invest-NL en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Ons plan

Het plan is om onderwijsinstellingen een IHP-overbruggingsfaciliteit aan te bieden op basis van een zeer lage rente. De aflossing wordt gedaan op het moment dat de gemeente de IHP-gelden beschikbaar stelt aan de school.

De doelstelling is dat wij tenminste de rentelasten uit de energiebesparing kunnen dekken, waardoor de investering leidt tot een positievere kasstroom.

Goflow zit nu in de fase waarin wij heel concreet met potentiële deelnemers willen praten om de plannen definitief vorm te geven.

Als u hier belangstelling voor heeft stuur dan een e-mail naar norbert.vroege@goflow-technology.com.

Bericht delen

Facebook
LinkedIn