Goflow-Logo-Colour-2048x650

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

3D-omgeving

Wij willen onze opdrachtgevers maximaal ontzorgen. Dit betekent een heldere communicatie structuur waarin laagdrempelig projectinformatie online beschikbaar is voor alle projectdeelnemers.

Maar voordat er sprake is van een project, maakt Goflow eerst een volledige 3D-scan van het gebouw en de directe omgeving. Dit kun je vergelijken met een indoor Google Streetview omgeving. Ieder kamertje, kelder, en zelfs het dak worden in deze omgeving vastgelegd. Je kunt daardoor als opdrachtgever of projectdeelnemer door een gebouw “lopen” en zaken vanaf een beeldscherm onderzoeken en beoordelen. Hiermee worden onnodige reisuren en kilometers voorkomen. Het opzetten van deze online 3D-omgeving vergt een investering van circa  € 3.000,- per gebouw.

In deze periode worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

De weg naar duurzame klaslokaal renovaties

Op basis van de informatie en statistieken die voortkomen uit deze 3D-scan, wordt volgens een gestandaardiseerde methode, een offerte vervaardigd. De doorlooptijd voor het maken van een uitgebreide en duidelijke offerte bedraagt ongeveer een week.

Een volledige renovatie kost circa € 1.100,- per vierkante meter klaslokaal. Vaak ontvangt de instelling 40% tot 60% subsidie op dit bedrag.

Na akkoord van de opdrachtgever zullen op basis van deze 3D-scan in Revit nieuwe technische tekeningen van het gebouw worden vervaardigd, waarin de door Goflow voorgestelde werkzaamheden zullen worden ingetekend. Het vervaardigen van nieuwe tekeningen vergt een investering van circa € 7.500,- per gebouw.

Goflow voert de werkzaamheden uit op reguliere werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur en op zaterdagen tussen 07:00 en 12:00 uur. De opdrachtgever zorgt voor de ruil-lokalen.
Gemiddeld genomen bedraagt de doorlooptijd voor een klaslokaal renovatie minder dan 3 aaneengesloten weken. In veel gevallen wordt gewerkt in clusters van 6 lokalen. In deze periode worden tenminste bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd:

Ervaar het zelf

Benieuwd hoe het schoonste klaslokaal voelt? Meld je aan en breng een bezoek aan ons Goflow Experience klaslokaal in Sassenheim!